:: INICIO ::

 Edificación

 Demografía

 Inventarios

 Observatorio

Pla Territorial de Terres de l’Ebre. Projeccions de població, famílies i habitatge. 1996-2016. Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya.
Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Projeccions de població, famílies i habitatge, 1996-2016. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya.
1988c. Inventaire permanent du parc résidentiel canadien par provinces. II. Flux et stocks de logements. 1881-1981Previsions 1986-2001. Société canadienne d’hypothèques et de logement. Ottawa. 122 p. 
1988b. Perpetual inventory of Canada's residential stock by province. I. Data base. 1881-1981. Canada Mortgage and Housing Corporation. Ottawa. 90 p. Cat. Bibl. Univ. Montréal: HD 7305 A3 V473.
1988a. Inventaire permanent du parc résidentiel canadien par provinces. I. Base de données. 1881-1981.  Société canadienne d’hypothèques et de logement. Ottawa. 110 p. Cat. Bibl. Univ. Montréal: HD 7305 A3 V473.
1981a (avec G. Vanderstraeten). "Age moyen et durée de vie du parc résidentiel canadien." Rapport. Société canadienne d'hypothèques et de logement. Ottawa. Cat. Bibl. Univ. Montréal: HD 7305 A3 V47.
 
   
Facebook Facebook Twitter Twitter